Bursa Karaca Vinç Değerlerimiz

Karaca Vinç

Üretene, çalışana ve çevreye karşı saygılı, değişim ve gelişime açık, ekip çalışmasını destekleyen, verimlilik ve kaynakların etkin kullanımını kendine ilke edinmiş, kalite ve güvenirliğe önem veren, milli menfaatleri benimseyen, müşteri ve çalışan memnuniyetini önemseyen, kurum misyonuna hizmet eden bir şirket olmaktır.

  • Standartları karşılama yeteneği,
  • Süreklilik ve güvenilirlik,
  • Zamanında ve istenilen miktarda teslim,
  • Esneklik,
  • Tüketici sorunlarına duyarlılık ve öneri değerlendirme gibi kriterlerin üretimin her basamağında uygulanması için sürekli bir gelişim içinde olmak gerektiğine inanmaktadır
  • www.bursakaracavinc.com